<output id="brrqx"><nobr id="brrqx"></nobr></output>
 1. <menuitem id="brrqx"><acronym id="brrqx"></acronym></menuitem>
 2. <code id="brrqx"></code>
  1. <output id="brrqx"></output>
  2. <sup id="brrqx"><small id="brrqx"></small></sup>
   1. 搜索
    全部基金
    基金类型:
    • 全部
    • 股票型
    • 债券型
    • 混合型
    • 指数型
    • FOF型
    • 货币型
    基金经理:
    • 全部
    • A-F
    • G-L
    • M-R
    • S-X
    • Y-Z
    起购金额:
    • 全部
    • 1分起
    • 1-10元起
    • 100元起
    • 1千元以上起
    综合查询:
    • 基金交易状态
     • 不限
     • 认购期
     • 正常开放
     • 暂停赎回
     • 暂停申购
     • 暂停交易
     • 基金终止
     • 即将认购
    • 基金成立年份
     • 不限
     • 2022
     • 2021
     • 2020
     • 2019
     • 2018
     • 2017
     • 2016
    • 风险等级
     • 不限
     • 低风险
     • 中低风险
     • 中等风险
     • 中高风险
     • 高风险
    基金名称 基金类型 风险等级 单位净值 累计净值 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 操作
    中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) 015962 FOF型 中等风险 - - - - - 认购
    中融新经济混合A 001387 混合型 中等风险 4.10701-06 4.68501-06 1.23% -12.91% 8.02% 97.90% 438.41% 购买
    中融新经济混合C 001388 混合型 中等风险 2.47901-06 2.62501-06 1.27% -12.99% 7.69% 96.87% 168.34% 购买
    中融产业升级混合 001701 混合型 中等风险 2.03701-06 2.56701-06 1.24% -14.91% 6.57% 88.00% 156.62% 购买
    中融策略优选混合A 006314 混合型 中等风险 2.521601-06 2.521601-06 0.57% -16.32% 0.79% 80.45% 152.16% 购买
    中融策略优选混合C 006315 混合型 中等风险 2.469101-06 2.469101-06 0.57% -16.49% 0.17% 78.35% 146.91% 购买
    中融鑫思路混合A 004008 混合型 中等风险 1.511501-06 2.144501-06 0.05% -7.55% -2.35% 24.06% 125.78% 购买
    中融鑫思路混合C 004009 混合型 中等风险 1.470401-06 2.103401-06 0.05% -7.65% -2.55% 23.61% 120.73% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000
    中融竞争优势 003145 股票型 中等风险 1.830401-06 1.830401-06 0.63% -15.03% 4.82% 87.52% 83.04% 购买
    中融核心成长 004671 混合型 中等风险 1.799801-06 1.799801-06 -0.08% -5.24% 8.85% 94.74% 79.98% 购买
    中融国企改革混合 000928 混合型 中等风险 1.73101-06 1.73101-06 -0.40% -15.19% -13.79% 48.97% 73.10% 购买
    中融医疗健康混合A 006240 混合型 中高风险 1.714701-06 1.714701-06 -1.35% -9.16% -19.45% 24.27% 71.47% 购买
    中融医疗健康混合C 006241 混合型 中高风险 1.685901-06 1.685901-06 -1.35% -9.35% -19.63% 22.97% 68.59% 购买
    中融煤炭A 168204 指数型 中高风险 1.671001-06 1.671001-06 1.03% 14.69% 73.88% 89.46% 67.10% 购买
    中融物联网主题 003670 混合型 中等风险 1.551601-06 1.551601-06 2.01% -16.99% -7.96% 66.95% 55.16% 购买
    中融智选红利股票A 005569 股票型 中等风险 1.420801-06 1.420801-06 0.84% -18.78% -5.47% 22.35% 42.08% 购买
    中融盈泽中短债A 003009 债券型 中低风险 1.176801-06 1.368901-06 0.02% 2.13% 5.78% 8.69% 39.13% 购买
    中融智选红利股票C 005570 股票型 中等风险 1.389401-06 1.389401-06 0.84% -19.19% -6.39% 20.47% 38.94% 购买
    中融盈泽中短债C 003010 债券型 中低风险 1.163001-06 1.355101-06 0.01% 1.82% 5.16% 7.80% 37.56% 购买
    中融成长优选混合A 010008 混合型 中等风险 1.370401-06 1.370401-06 -0.04% -4.93% 28.50% 0.00% 37.04% 购买
    中融成长优选混合C 010009 混合型 中等风险 1.349001-06 1.349001-06 -0.04% -5.49% 26.60% 0.00% 34.90% 购买
    中融高股息混合A 006123 混合型 中等风险 1.267801-06 1.329801-06 0.33% -28.09% -12.90% 23.29% 33.23% 购买
    中融高股息混合C 006124 混合型 中等风险 1.224001-06 1.286001-06 0.34% -28.66% -14.30% 19.64% 28.71% 购买
    中融央视财经50ETF联接A 006743 指数型 中高风险 1.281301-06 1.281301-06 -0.17% -10.50% -15.65% 12.85% 28.13% 购买
    中融中证500ETF 515550 指数型 中等风险 1.279501-06 1.279501-06 0.02% -14.56% -3.14% 18.58% 27.95% 申赎清单
    中融央视财经50ETF联接C 006744 指数型 中高风险 1.264601-06 1.264601-06 -0.17% -10.67% -15.99% 12.01% 26.46% 购买
    中融恒信纯债A 003926 债券型 中低风险 1.053901-06 1.244401-06 -0.06% 2.91% 7.50% 11.67% 26.35% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
    中融恒泰纯债A 003013 债券型 中低风险 1.012801-06 1.234901-06 -0.10% 2.90% 7.56% 10.53% 25.72% 购买
    中融恒泰纯债C 003014 债券型 中低风险 1.025801-06 1.237901-06 -0.11% 2.57% 6.92% 9.81% 25.67% 购买
    中融睿祥纯债A 003071 债券型 中低风险 1.204101-06 1.241801-06 0.04% 1.71% 6.52% 9.84% 24.94% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    中融恒信纯债C 003927 债券型 中低风险 1.043701-06 1.230201-06 -0.06% 2.60% 6.90% 10.90% 24.73% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万元
    中融睿祥纯债C 003072 债券型 中低风险 1.190301-06 1.228001-06 0.05% 1.41% 6.24% 9.38% 23.52% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    中融新机遇混合 001261 混合型 中等风险 1.22301-06 1.22301-06 2.60% -12.58% -14.89% 18.97% 22.30% 购买
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 债券型 中低风险 1.059801-06 1.184801-06 0.02% 2.11% 6.24% 9.11% 19.11% 购买
    中融恒益纯债C 012291 债券型 中低风险 1.177801-06 1.177801-06 -0.03% 1.96% 0.00% 0.00% 17.78% 购买
    机构购买
    中融中证500ETF联接A 007885 指数型 中等风险 1.171601-06 1.171601-06 0.02% -13.79% -3.47% 17.14% 17.16% 购买
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 债券型 中低风险 1.040701-06 1.165701-06 0.02% 1.79% 5.58% 8.29% 17.13% 购买
    中融恒惠纯债C 006036 债券型 中低风险 1.084501-06 1.162501-06 -0.05% 3.65% 7.60% 12.19% 16.77% 购买
    中融中证500ETF联接C 007886 指数型 中等风险 1.165401-06 1.165401-06 0.03% -13.95% -3.84% 16.52% 16.54% 购买
    中融鑫起点混合A 001413 混合型 中等风险 1.109501-06 1.159501-06 -0.22% -15.32% -20.08% 4.43% 16.19% 购买
    机构购买
    中融恒惠纯债A 006035 债券型 中低风险 1.078101-06 1.156101-06 -0.05% 3.96% 8.25% 12.83% 16.17% 购买
    中融研发创新混合A 008422 混合型 中等风险 1.152701-06 1.152701-06 0.13% 15.28% 0.00% 0.00% 15.27% 购买
    中融恒裕纯债A 005931 债券型 中低风险 1.085301-06 1.145301-06 -0.08% 2.91% 6.82% 10.31% 14.87% 购买
    中融研发创新混合C 008423 混合型 中等风险 1.146801-06 1.146801-06 0.13% 14.70% 0.00% 0.00% 14.68% 购买
    中融恒裕纯债C 005932 债券型 中低风险 1.076101-06 1.136101-06 -0.08% 2.60% 6.20% 9.64% 13.93% 购买
    中融钢铁A 168203 指数型 中高风险 1.122001-06 1.122001-06 1.08% -19.11% 18.60% 28.38% 12.20% 购买
    中融恒鑫纯债A 007560 债券型 中低风险 1.069601-06 1.109601-06 -0.07% 2.47% 6.13% 9.47% 11.21% 购买
    中融行业先锋6个月持有混合A 010697 混合型 中等风险 1.104901-06 1.104901-06 0.93% -12.48% 0.00% 0.00% 10.49% 购买
    中融恒鑫纯债C 007561 债券型 中低风险 1.061801-06 1.101801-06 -0.07% 2.16% 5.62% 8.75% 10.41% 购买
    中融鑫起点混合C 001414 混合型 中等风险 1.044201-06 1.094201-06 -0.23% -15.57% -20.55% 3.48% 9.49% 购买
    机构购买
    中融行业先锋6个月持有混合C 010698 混合型 中等风险 1.088101-06 1.088101-06 0.93% -13.18% 0.00% 0.00% 8.81% 购买
    中融中债1-5年国开行A 009529 债券型 中低风险 1.037701-06 1.082701-06 -0.09% 2.64% 6.72% 0.00% 8.44% 购买
    中融中债1-5年国开行C 009530 债券型 中低风险 1.035601-06 1.080601-06 -0.08% 2.53% 6.47% 0.00% 8.22% 购买
    中融融安二号混合 001739 混合型 中等风险 1.08101-06 1.08101-06 -0.09% -13.31% -19.51% -1.01% 8.10% 购买
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    中融恒安纯债A 008796 债券型 中低风险 1.052601-06 1.052601-06 -0.05% 2.54% 4.56% 0.00% 5.26% 购买
    机构购买
    中融恒安纯债C 008797 债券型 中低风险 1.045801-06 1.045801-06 -0.05% 2.32% 4.04% 0.00% 4.58% 购买
    机构购买
    中融恒阳纯债A 011310 债券型 中低风险 1.043001-06 1.043001-06 -0.12% 2.60% 0.00% 0.00% 4.30% 购买
    中融恒益纯债A 012290 债券型 中低风险 1.039001-06 1.039001-06 -0.04% 2.25% 0.00% 0.00% 3.90% 购买
    机构购买
    中融恒阳纯债C 011311 债券型 中低风险 1.038001-06 1.038001-06 -0.13% 2.29% 0.00% 0.00% 3.80% 购买
    中融鑫价值混合A 004836 混合型 中等风险 1.026901-06 1.026901-06 0.08% -13.75% -8.06% -1.25% 2.69% 购买
    中融恒泽纯债A 014257 债券型 中低风险 1.023201-06 1.023201-06 -0.05% 2.18% 0.00% 0.00% 2.32% 购买
    中融医药消费混合A 015032 混合型 中等风险 1.022701-06 1.022701-06 -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 2.27% 购买
    中融恒利纯债A 013716 债券型 中低风险 1.021201-06 1.021201-06 -0.07% 1.91% 0.00% 0.00% 2.12% 购买
    中融恒泽纯债C 014258 债券型 中低风险 1.020401-06 1.020401-06 -0.05% 1.92% 0.00% 0.00% 2.04% 购买
    中融医药消费混合C 015033 混合型 中等风险 1.018401-06 1.018401-06 -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 1.84% 购买
    中融恒利纯债C 013717 债券型 中低风险 1.018101-06 1.018101-06 -0.07% 1.65% 0.00% 0.00% 1.81% 购买
    中融景瑞一年持有混合A 010367 混合型 中等风险 1.016201-06 1.016201-06 0.31% -2.12% 0.43% 0.00% 1.62% 购买
    中融益海30天滚动持有短债A 014655 债券型 中低风险 1.015301-06 1.015301-06 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 1.53% 购买
    中融益海30天滚动持有短债C 014656 债券型 中低风险 1.013701-06 1.013701-06 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 1.37% 购买
    中融益泓90天滚动持有债券A 015479 债券型 中低风险 1.009501-06 1.009501-06 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.95% 购买
    中融益泓90天滚动持有债券C 015480 债券型 中低风险 1.008401-06 1.008401-06 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84% 购买
    中融景瑞一年持有混合C 010368 混合型 中等风险 1.007701-06 1.007701-06 0.31% -2.52% -0.38% 0.00% 0.77% 购买
    中融中证同业存单AAA指数7天持有 016684 指数型 低风险 1.001701-06 1.001701-06 -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 购买
    中融恒润纯债A 016955 债券型 中低风险 1.001401-06 1.001401-06 - - - - - 购买
    中融恒润纯债C 016956 债券型 中低风险 1.001201-06 1.001201-06 - - - - - 购买
    中融恒通纯债 A 016189 债券型 中低风险 1.000701-06 1.000701-06 -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 购买
    中融钢铁C 016815 指数型 中高风险 1.12101-06 1.12101-06 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
    中融景盛一年持有混合A 011353 混合型 中等风险 0.999901-06 0.999901-06 0.23% -1.13% 0.00% 0.00% -0.01% 购买
    中融恒通纯债 C 016190 债券型 中低风险 0.999701-06 0.999701-06 -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 购买
    中融景惠混合A 013190 混合型 中等风险 0.997201-06 0.997201-06 0.28% -0.33% 0.00% 0.00% -0.28% 购买
    中融景泓一年持有混合A 012667 混合型 中等风险 0.994401-06 0.994401-06